ชาดอกไม้

ชากุหลาบ

ชากุหลาบ (Rose Tea) ผลิตจากชาอู่หลงกับดอกกุหลาบอบแห้ง ผ่านกรรมวิธีพิเศษของโรงคั่วชา Bluemocha มีกลิ่นหอมกุหลาบ ไม่มีฤทธิ์เป็นยาระบาย

ชามะลิใส

ชามะลิ (Jasmine Tea) ผลิตจากใบชาอู่หลงคัดเกรดนำเข้า อบกับดอกมะลิแท้ ทำให้มีกลิ่นหอมของดอกมะลิ ทำให้รู้สึกถึงความสดชื่น

ชาอัญชัน

ชาอัญชัน (Butterfly Pae Tea) ผลิตจากใบชาอัสสัมกับดอกอัญชัน ไม่ผ่านการแต่งสี ไม่ผ่านการแต่งกลิ่น สีของชาจะได้สีแท้ ๆ จากดอกอัญชัน

สินค้าอื่นๆ