กาแฟ

เมล็ดกาแฟ ของโรงคั่วชา Bluemocha จะผ่านกรรมวิธีเฉพาะของ Bluemocha จึงทำให้ได้กาแฟที่มีกลิ่นหอม และเข้มข้นทุกแก้ว จึงทำให้สามารถนำไปรังสรรค์เมนูได้หลากหลาย